cerealia همایش میلیون پتروشیمی سرمایه گذاری

cerealia: همایش میلیون پتروشیمی سرمایه گذاری اقتصادی سرمایه گذاری شرکت ملی پتروشیمی صنعت پتروشیمی

گت بلاگز اخبار کنکور و دانشگاه تکمیل ظرفیت کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی شروع شد

تکمیل ظرفیت دوره های کاردانی فنی و حرفه ای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی کاربردی شروع شد و داوطلبان می توانند تا ۱۰ آبان در این دوره ها عض

تکمیل ظرفیت کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی شروع شد

تکمیل ظرفیت کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی شروع شد

عبارات مهم : آموزش

تکمیل ظرفیت دوره های کاردانی فنی و حرفه ای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای دانشگاه جامع علمی کاربردی شروع شد و داوطلبان می توانند تا ۱۰ آبان در این دوره ها عضویت کنند.

به گزارش مهر، لینک جستجوی اطلاعات پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای و همچنین لینک جستجوی اطلاعات جهت پذیرش دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای(ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی در سایت شرکت سنجش فعال شد.

تکمیل ظرفیت کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی شروع شد

اطلاعیه شرکت سنجش راجع به نحوه تکمیل ظرفیت در این دوره ها از روز چهارشنبه سوم آبان ماه در سایت شرکت سنجش انتشار یافته است.

متقاضیان پذیرش دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای ناپیوسته نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی اعم از اینکه در دوره مهرماه ۹۶ عضویت کرده اند یا عضویت نکرده اند می توانند با توجه به مفاد اطلاعیه از طریق لینک جستجوی کدرشته محل های تحصیلی بعد از پرداخت هزینه ثبت نام، با مراجعه به مراکز آموزشی پذیرنده، نسبت به عضویت اقدام کنند.

تکمیل ظرفیت دوره های کاردانی فنی و حرفه ای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی کاربردی شروع شد و داوطلبان می توانند تا ۱۰ آبان در این دوره ها عض

متقاضیان دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای می توانند در رشته های تحصیلی متناسب با مدرک کاردانی و یا فوق دیپلم خود جهت عضویت از سوم تا دهم آبان ماه ۹۶ به مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی اقدام کنند.

پرداخت هزینه عضویت از طریق سیستم الکترونیکی شرکت سنجش قابل انجام است و هزینه عضویت در مرحله تکمیل ظرفیت دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی ناپیوسته حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی ۲۵۰ هزار ریال (۲۵ هزار تومان) است.

همچنین متقاضیان پذیرش دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی اعم از اینکه در دوره مهرماه ۹۶ عضویت کرده اند یا عضویت نکرده اند می توانند با توجه به مفاد اطلاعیه و از طریق لینک جستجوی کدرشته محل های تحصیلی بعد از پرداخت هزینه ثبت نام، با مراجعه به مراکز آموزشی پذیرنده، نسبت به عضویت اقدام کنند.

تکمیل ظرفیت کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی شروع شد

متقاضیان دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای می توانند در رشته های تحصیلی متناسب با مدرک دیپلم خود جهت عضویت از سوم تا دهم آبان ماه ۹۶ به مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی اقدام کنند.

پرداخت هزینه عضویت از طریق سیستم الکترونیکی شرکت سنجش قابل انجام است و هزینه عضویت در مرحله تکمیل ظرفیت دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی ۲۰۰ هزار ریال (۲۰ هزار تومان) است.

تکمیل ظرفیت دوره های کاردانی فنی و حرفه ای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی کاربردی شروع شد و داوطلبان می توانند تا ۱۰ آبان در این دوره ها عض

واژه های کلیدی: آموزش | آموزشی | کاربردی | دانشگاه | اخبار کنکور و دانشگاه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs