cerealia همایش میلیون پتروشیمی سرمایه گذاری

cerealia: همایش میلیون پتروشیمی سرمایه گذاری اقتصادی سرمایه گذاری شرکت ملی پتروشیمی صنعت پتروشیمی

گت بلاگز اخبار کنکور و دانشگاه امشب، آخرین وقت گزینش رشته دکتری آزاد

امشب آخرین مهلت گزینش رشته آزمون دکتری تخصصی و عضویت بدون آزمون مقطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی است.

امشب، آخرین وقت گزینش رشته دکتری آزاد

امشب، آخرین وقت گزینش رشته دکتری آزاد

عبارات مهم : آخرین

امشب آخرین مهلت گزینش رشته آزمون دکتری تخصصی و عضویت بدون آزمون مقطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی است.

به گزارش ایسنا، آخرین مهلت گزینش رشته و عضویت بدون آزمون مقطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی تا ساعت 24 امشب شنبه 23 اردیبهشت ماه تمدید بود.

امشب، آخرین وقت گزینش رشته دکتری آزاد

پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی می توانند جهت تایید نهایی گزینش رشته خود یا ثبت آن به سایت Azmoon.org مراجعه کنند.

پیش از این مهلت گزینش رشته آزمون دکتری تخصصی سال 96 دانشگاه آزاد و عضویت بدون آزمون این مقطع در دانشگاه آزاد اسلامی تا 20 اردیبهشت تمدید شده است بود.

امشب آخرین مهلت گزینش رشته آزمون دکتری تخصصی و عضویت بدون آزمون مقطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی است.

واژه های کلیدی: آخرین | تخصصی | اسلامی | دانشگاه | اردیبهشت | اخبار کنکور و دانشگاه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs