cerealia همایش میلیون پتروشیمی سرمایه گذاری

cerealia: همایش میلیون پتروشیمی سرمایه گذاری اقتصادی سرمایه گذاری شرکت ملی پتروشیمی صنعت پتروشیمی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی محققان مغز خوک را در خارج از بدن زنده نگاه داشتند

محققان آمریکایی جهت نخستین بار در دنیا موفق شدند که مغز 200 خوک سر بریده را احیاء کنند و آنها را جهت 36 ساعت در خارج از بدن این حیوانات زنده نگاه دارند. 

محققان مغز خوک را در خارج از بدن زنده نگاه داشتند

محققان مغز خوک را در خارج از بدن زنده نگاه داشتند

عبارات مهم : محققان

محققان آمریکایی جهت نخستین بار در دنیا موفق شدند که مغز 200 خوک سر بریده را احیاء کنند و آنها را جهت 36 ساعت در خارج از بدن این حیوانات زنده نگاه دارند.

به گزارش ایرنا از روزنامه گاردین، محققان دانشگاه ییل در آمریکا، این مغزها را با اتصال به سیستم جریان بسته ای به نام BrainEX که جریان خون مصنوعی غنی از اکسیژن را به نواحی مورد نظر مغز می رساند، زنده نگاه داشتند.

آنها با اشاره به اینکه این مغزها هوشیار نیستند، خاطر نشان کردند که این موفقیت می تواند به پژوهشگران در مورد نحوه عملکرد مغز کمک کند.

محققان مغز خوک را در خارج از بدن زنده نگاه داشتند

درحالیکه محققان اطمینان داشتند که این مغزها آگاهی نداشتند، ولی میلیاردها سلول در مغز کشف کردند که عملکرد معمول خود را به دنبال این درمان شروع کردند.

آنها افزودند: این موفقیت همچنین می تواند به مطالعات به منظور اختراع درمان های تجربی جهت درمان بیماری هایی از سرطان گرفته تا زوال عقل کمک کند.

محققان آمریکایی جهت نخستین بار در دنیا موفق شدند که مغز 200 خوک سر بریده را احیاء کنند و آنها را جهت 36 ساعت در خارج از بدن این حیوانات زنده نگاه دارند. 

با این حال این موفقیت که در نشریه MIT Technology Review انتشار یافته است تصویر العمل متفاوتی در جامعه علمی به دنبال داشت.

«آنا دوور» یک محقق عصب شناسی در دانشگاه کالیفرنیا، سان دیگو، به خبرنگار نشریه به MIT Technology Review می گوید، این کار می تواند به محققانی که ارتباطات میان سلول های مغز را بررسی می کند، کمک کرده و به آنها اجازه دهد که یک ‘اطلس مغز’ بسازند.

سایر محققان نیز سریعا تاکید کردند که این موفقیت به این معنی نیست که انسان ها می توانند از چنگال فوت فرار کنند و متذکر شدند که پیوند مغز به یک بدن تازه غیر ممکن است.

محققان مغز خوک را در خارج از بدن زنده نگاه داشتند

واژه های کلیدی: محققان | موفقیت | دانشگاه | عملکرد مغز | درمان بیماری ها | محققان آمریکایی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs