cerealia همایش میلیون پتروشیمی سرمایه گذاری

cerealia: همایش میلیون پتروشیمی سرمایه گذاری اقتصادی سرمایه گذاری شرکت ملی پتروشیمی صنعت پتروشیمی

گت بلاگز اخبار اجتماعی اگر مدیر خبر رسان تلگرام کانال‌های تروریستی را از بین بردن نکند، فعالیت خبر رسا

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مدیر خبر رسان تلگرام مکاتبه کردیم که ادامه فعالیت این شبکه در کشور عزیزمان ایران منوط به از بین بردن کانال‌های تروریستی هست.

اگر مدیر خبر رسان تلگرام کانال‌های تروریستی را از بین بردن نکند، فعالیت خبر رسا

وزیر ارتباطات: اگر مدیر خبر رسان تلگرام کانال های تروریستی را از بین بردن نکند، فعالیت خبر رسان تلگرام متوقف می شود

عبارات مهم : ایران

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مدیر خبر رسان تلگرام مکاتبه کردیم که ادامه فعالیت این شبکه در کشور عزیزمان ایران منوط به از بین بردن کانال های تروریستی هست. اگر مدیر خبر رسان تلگرام به خواست مردم کشور عزیزمان ایران احترام نگذارد، فعالیت این اپلیکیشن در کشور عزیزمان ایران متوقف خواهد شد.

به گزارش ایلنا، محمدجواد آذری جهرمی (وزیر ارتباطات و ارتباطات و فناوری اطلاعات) راجع به فیلترینگ اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … خبر رسان تلگرام و اینستاگرام گفت: ما ابتدا بنا داشتیم که اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … را حفظ کنیم. ما با همان صلاح شورای امنیت کشور با مدیر خبر رسان خبر رسان تلگرام مکاتبه کرده و از وی درخواست کردیم بنابر مدارکی که موجود است فعالیت این کانال را متوقف کند.

اگر مدیر خبر رسان تلگرام کانال‌های تروریستی را از بین بردن نکند، فعالیت خبر رسا

وی افزود: مدیر خبر رسان تلگرام سه کانال از مجموعه این کانال ها را بست ولی مجدد این کانال ایجاد شد و با توجه به ضعف نقاط مرجع خبری در کشور ما، هجوم مردم به سمت اینکه بخواهند بدانند چه خبر است و اطلاعات چگونه هست، مراجعات زیاد شد. مدیر خبر رسان تلگرام علیرغم تعهداتی که خودشان دارند به مقررات خود پایبند نبود و همکاری نکرد.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: آرامش در حال بازگشت به کشور است و شب گذشته در اکثر نقاطی که پیش از این ناآرامی داشته ایم، آرامش برقرار شده است هست. بعد از برگشت آرامش، از شورای امنیت کشور پیگیری کردیم که در نقاطی که آرامش بازگشته هست، اجازه داده شود که فعالیت بعضی از شبکه های مجازی از سر بگیریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مدیر خبر رسان تلگرام مکاتبه کردیم که ادامه فعالیت این شبکه در کشور عزیزمان ایران منوط به از بین بردن کانال‌های تروریستی هست.

وی تاکید کرد: با مدیر خبر رسان تلگرام مکاتبه کردیم که ادامه فعالیت این شبکه در کشور عزیزمان ایران منوط به از بین بردن کانال های تروریستی هست. اگر مدیر خبر رسان تلگرام به خواست مردم کشور عزیزمان ایران احترام نگذارد، فعالیت این اپلیکیشن در کشور عزیزمان ایران متوقف خواهد شد.

واژه های کلیدی: ایران | کانال | تلگرام | فعالیت | تروریستی | وزیر ارتباطات | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs